องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558

 

 

  กิจกรรม 5 ส. ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าส...
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉ...
  โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้พิษภัยของบุหรี่ ปร...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 0-4400-9559 หมายเลขโทรสาร : 0-4400-9558
E-mail : admin@takhob.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign