องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]79
2 รายงานการควบคุมภายในองคต์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]181
3 ประกาศการกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของ อบต.ตะขบ [ 8 พ.ย. 2561 ]252
4 แบบรายงานการควบคุมภายใน อบต.ตะขบ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]208