องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย [ 1 มี.ค. 2567 ]3
2 คู่มือการให้บริการประชาชน องคืการบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 1 มี.ค. 2567 ]1
3 คู่มือประชาชน และ ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 19 มิ.ย. 2566 ]37
4 คู่มือประชาชน [ 2 มิ.ย. 2563 ]201
5 คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]200
6 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 พ.ค. 2563 ]249
7 ประกาศข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]176
8 ประกาศข้อมูลสถิติผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]177