องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 269 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 พ.ค. 2567 ]6
2 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]12
3 ประกาศอำเภอปักธงชัย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]8
4 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือกรณีรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล [ 15 ก.พ. 2567 ]10
5 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]8
6 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]10
7 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 26 ม.ค. 2567 ]12
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 17 ม.ค. 2567 ]12
9 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรับลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 16 ม.ค. 2567 ]8
10 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]7
11 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2566 ]18
12 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]13
13 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]19
14 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]16
15 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การปกครอง ลว. 18 ก.ค.66 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสำฤทธิ์ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 [ 15 ส.ค. 2566 ]32
16 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ส.ค. 2566 ]19
17 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2566 ]11
18 ประชาสัมพันธ์แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 19 ก.ค. 2566 ]30
19 แบบคำร้องทั่วไป [ 19 ก.ค. 2566 ]32
20 ประชาสัมพันธ์ประโยชน์และสิทธิของผู้สูอายุ [ 14 ก.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14