องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 27 มิ.ย. 2565 ]6
2 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 21 มิ.ย. 2565 ]5
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 17 มิ.ย. 2565 ]8
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2565 ]22
5 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 18 เม.ย. 2565 ]30
6 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รอบ 6 เดือน (1ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]32
7 ประกาศ เรื่อง ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2564 - 31 มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]59
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]46
9 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (การจัดดอกไม้สด) [ 30 มี.ค. 2565 ]32
10 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 22 มี.ค. 2565 ]39
11 ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 15 มี.ค. 2565 ]47
12 กิจกรรมส่งเสริมการนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 15 มี.ค. 2565 ]43
13 ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) 7 มีนาคม 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]41
14 รายงานและปารประเมินผลการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 10 มี.ค. 2565 ]40
15 รางวัลเกียรติยศบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย (รางวัลคนไทยตัวอย่าง พระพิฆเณศไอยรา ครั้งที่ 5) [ 7 มี.ค. 2565 ]29
16 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 28 ก.พ. 2565 ]45
17 คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม [ 28 ก.พ. 2565 ]45
18 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงในการสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลตะขบ [ 23 ก.พ. 2565 ]39
19 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 14 ก.พ. 2565 ]30
20 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 25 ม.ค. 2565 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11