องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 22 พ.ย. 2565 ]4
2 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2565 ]32
3 ประกาศเรื่อง ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการระหว่างวันที่ 1ต.ค.2564 ถึง 30ก.ย.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]21
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]18
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
6 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
7 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]32
8 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ส.ค. 2565 ]31
9 การจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 [ 19 ก.ค. 2565 ]47
10 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 27 มิ.ย. 2565 ]65
11 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 21 มิ.ย. 2565 ]57
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 17 มิ.ย. 2565 ]59
13 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2565 ]69
14 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 18 เม.ย. 2565 ]76
15 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รอบ 6 เดือน (1ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]76
16 ประกาศ เรื่อง ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2564 - 31 มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]129
17 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]91
18 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (การจัดดอกไม้สด) [ 30 มี.ค. 2565 ]104
19 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 22 มี.ค. 2565 ]111
20 ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 15 มี.ค. 2565 ]103
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11