องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1-66 [ 1 มี.ค. 2567 ]6
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1-66 [ 1 มี.ค. 2567 ]1
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1-66 [ 1 มี.ค. 2567 ]2
4 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]3
5 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]3
6 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]29
7 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]20
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2565 ]79
9 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 9 ธ.ค. 2565 ]38
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 26 ก.ค. 2565 ]114
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 26 ก.ค. 2565 ]130
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 27 พ.ค. 2565 ]126
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 27 พ.ค. 2565 ]115
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 28 ก.ย. 2564 ]224
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 28 ก.ย. 2564 ]186
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 21 เม.ย. 2564 ]264
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 21 เม.ย. 2564 ]176
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2563 ]222
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2563 ]216
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2562 ]222
 
หน้า 1|2