องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุรชาติ ปักสำโรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-9494946

นายวุฒิพงษ์ พิมตะขบ
นายพจน์ เอิบพรมราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-5807376 โทร.087-2550811

นายไพทูรย์ ปันยาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-8455827