องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนผุ้สูงอายุ และคนพิการ ปรระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2565 ]75
2 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 ม.ค. 2560 ]225
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 ม.ค. 2560 ]207
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2559 ]192
5 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 มิ.ย. 2559 ]260
6 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ม.ค. 2559 ]206
7 คำร้องทั่วไป [ 1 ม.ค. 2559 ]210
8 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 1 ม.ค. 2559 ]196
9 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป (ทางโทรศัพท์) [ 1 ม.ค. 2559 ]187