องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสายชล เทียมตะขบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โทร.086-2458267


นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ นายเสริมศักดิ์ ใหญ่เมืองปัก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โทร.086-2479568 โทร.085-3153808

นายสุวัฒ  อิ่มพรมราช นายคำมี ทราบจังหรีด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 4
โทร.062-9988627 โทร.081-7253841
นายอติวัฒน์ ทองครบุรี นายจำนงค์ เธอสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 6
โทร.064-4079026 โทร.087-2504880
นายจรัญ สุภาพันธ์ นายสมศักดิ์ คงบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 9
โทร.093-3235863 โทร.082-1377273
นายบุญทัน มินฉิมพลี นายไพรฑูรย์ ป่วนครบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 11
โทร.082-1527317 โทร.090-7671950
นายสุพัฒทเนตร ชะเวียตะคุ นายเมฆ จวงตะขบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 13
โทร.085-0849718 โทร.084-8341945
นายณัฐวุฒิ ไข่พรมราช นายนิกร ภักดิ์เกษม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 16
โทร.089-9467829 โทร.086-598560
นายยศกร เดชฉิมพลี นายสุชาติ  คุ้มทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 18 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 19
โทร.062-4378111 โทร.086-0487040
นายถาวรณ์ ครเกษม นายวุฒิชัย กล่ำพรมราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 20 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 21
โทร.062-1458645 โทร.062-1530078
นายภานุวัฒน์ นวนมะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ 22
โทร.061-1413369