องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 29 มิ.ย. 2564 ]241
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 29 มิ.ย. 2564 ]170
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 ต.ค. 2560 ]230
4 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ อบต.ตะขบ [ 27 เม.ย. 2560 ]226
5 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2557 [ 13 มี.ค. 2560 ]236
6 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2557 [ 13 มี.ค. 2560 ]186