องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
 
  จ่าสิบเอกขวัญชัย รัตนพันธุ์
 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รับมอบหมายงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน