องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
  นางสาวสุรภา วรรณรัตน์
 
  นิติกรปฏิบัติการ
รับมอบหมายงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน