องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
2 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต.ตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]69
3 รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]70
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]47
5 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]156
6 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]144
7 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2564 ]140
8 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2564 ]141
9 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]251
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]207
11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ธ.ค. 2560 ]198
12 การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2559 [ 27 ธ.ค. 2559 ]251