องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]43
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ.2566-2570) [ 21 มิ.ย. 2565 ]120
3 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 21 มิ.ย. 2565 ]94
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]123
5 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]128
6 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2565 ]128
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]217
8 รายงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]114
9 ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]193
10 รายงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]219
11 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]232
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) [ 8 มี.ค. 2564 ]185
13 ขอเชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ "งดรับงดใช้" [ 29 ม.ค. 2564 ]223
14 ประกาศ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบใสสะอาด 2564" [ 29 ม.ค. 2564 ]227
15 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ม.ค. 2564 ]220
16 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการทุจริต (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 21 ม.ค. 2564 ]219
17 รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]168
18 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]213
19 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]211
20 แจ้งเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]210
 
หน้า 1|2