องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]8
2 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]8
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 21 ม.ค. 2565 ]49
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]45
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครั้งแรก [ 14 ม.ค. 2565 ]51
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]25
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]8
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]49
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 11 ม.ค. 2565 ]45
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครั้งแรก [ 11 ม.ค. 2565 ]46
11 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 11 ม.ค. 2565 ]47
12 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 11 ม.ค. 2565 ]49
13 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 11 ม.ค. 2565 ]50
14 หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครั้งแรก [ 30 ธ.ค. 2564 ]26
15 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภางองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครั้งแรก [ 29 ธ.ค. 2564 ]27
16 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]27
17 หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]24
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]25
19 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]26
20 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]27
 
หน้า 1|2|3|4