องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]27
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]28
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]27
4 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]28
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]27
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]27
7 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]27
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]54
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]27
10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]51
11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]26
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 21 ม.ค. 2565 ]95
13 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]91
14 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครั้งแรก [ 14 ม.ค. 2565 ]112
15 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]68
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]53
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]102
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 11 ม.ค. 2565 ]105
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครั้งแรก [ 11 ม.ค. 2565 ]88
20 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 11 ม.ค. 2565 ]88
 
หน้า 1|2|3|4