องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ไร่นางทองใส พยุง ถึงบ้านนางจรินทร์ สุพรรณเภสัช หมู่ที่ 7 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2567 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ไร่นางทองใส พยุง ถึงบ้านนางจรินทร์ สุพรรณเภสัช หมู่ที่ 7 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกนกวรรณ โหวกฉิมพลี ถึงบ้านนายณรงค์ เปลี่ยนสี หมู่ที่ 13 บ้านตะเคียนคู่ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2567 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหมาย พิมตะคุถึงหน้าโรงเรียนบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2567 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายเขตติดต่อบ้านเขาพญาปราบ หมุ่ 15ถึงเขตติดต่อบ้านยางกระทุง หมู่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านโคกเหิบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ธ.ค. 2566 ]0
6 ประกาศราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางละออง ศรัทธา ถึงที่นานายเกื้อ ปักสำโรง บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ต.ค. 2566 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบท่อลอด หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ส.ค. 2566 ]23
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่งโมง โคกเหิบ หมู่ที่ ๑๒ [ 15 ส.ค. 2566 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายชวน มิ่งพิมาย ถึงบ้านนางแกต๋ว แบกกระโทก หมุ่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2566 ]21
10 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบท่อลอด หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ค. 2566 ]21
11 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายชวน มิ่งพิมาย ถึงบ้านนางแต๋ว แบกกระโทก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสาริกา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2566 ]22
12 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้านถึงคุ้มหนองผักบุ้ง บ้านกุดคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 21 เม.ย. 2566 ]41
13 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุวิชัย เกษียณพรมราช ถึงบ้านนายเจริญ ขอสีกลาง บ้านคลองน้ำขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 21 เม.ย. 2566 ]32
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]31
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง บ้านนางกัญญารัตน์ ทิมฉิมพลี หมู่ที่ 8 บ้านคลองสาริกา ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 7 มี.ค. 2566 ]39
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง บ้านนางกัญญารัตน์ ทิมฉิมพลี หมู่ที่ 8 [ 3 ก.พ. 2566 ]38
17 ทดสอบข่าว [ 12 ธ.ค. 2565 ]35
18 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 24 ต.ค. 2565 ]32
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete สายจากปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านนายเงิน ห้อยจังหรีด บ้านคลองสาริกา หมู่ ๘ ตำบลตะขบ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๒๐ ตารา [ 29 ก.ย. 2565 ]73
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete สายจากปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านนายเงิน ห้อยจังหรีด บ้านคลองสาริกา หมู่ ๘ ตำบลตะขบ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๒๐ ตา [ 15 ก.ย. 2565 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5|6