องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete สายจากปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านนายเงิน ห้อยจังหรีด บ้านคลองสาริกา หมู่ ๘ ตำบลตะขบ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๒๐ ตารา [ 29 ก.ย. 2565 ]32
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete สายจากปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านนายเงิน ห้อยจังหรีด บ้านคลองสาริกา หมู่ ๘ ตำบลตะขบ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๒๐ ตา [ 15 ก.ย. 2565 ]26
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางกลางหมู่บ้านถึงเขตติดต่อบ้านบุตาสง ตำบลมะเกลือเก่า ณ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 8 ก.ค. 2565 ]54
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดัลเบี้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน กองคลัง [ 17 ส.ค. 2564 ]142
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำสำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ 16 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ส.ค. 2564 ]170
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคาและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ส.ค. 2564 ]161
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย [ 31 มี.ค. 2564 ]184
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ 10 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 30 มี.ค. 2564 ]282
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ สายจากปากทางเข้าหมู่บ้านน้อย ถึง วัดป่าพลับพลาชัย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2564 ]163
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๒ สายบ้านนางกลิ่น ศรีวีระพงษ์ถึงบ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2564 ]185
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาพญาปราบถึงบุตาสง บ้านโคกเหิบ หมู่ 12 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2564 ]212
12 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ สายจากปากทางเข้าหมู่บ้านน้อย ถึงวัดป่าพลับพลาชัย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2564 ]163
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปล้อง หมู่ 11 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.พ. 2564 ]182
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำสำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ 16 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 29 ม.ค. 2564 ]213
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงคุ้มหนองผักบุ้ง บ้านกุดคล้า หมู่ 3 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 29 ต.ค. 2563 ]254
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดคล้า หมู่ 3 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]283
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองน้ำขาว หมู่ 6 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ส.ค. 2563 ]230
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำสำลาย บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ส.ค. 2563 ]224
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกขยายอ่างซับพลู บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ค. 2563 ]312
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกฝายพ่อแก้ว บ้านหนองไผ่ หมู่ 7 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 24 มิ.ย. 2563 ]204
 
หน้า 1|2|3|4|5