องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดัลเบี้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน กองคลัง [ 17 ส.ค. 2564 ]91
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำสำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ 16 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ส.ค. 2564 ]92
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคาและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ส.ค. 2564 ]90
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย [ 31 มี.ค. 2564 ]109
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ 10 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 30 มี.ค. 2564 ]170
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ สายจากปากทางเข้าหมู่บ้านน้อย ถึง วัดป่าพลับพลาชัย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2564 ]110
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๒ สายบ้านนางกลิ่น ศรีวีระพงษ์ถึงบ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2564 ]111
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาพญาปราบถึงบุตาสง บ้านโคกเหิบ หมู่ 12 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2564 ]115
9 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ สายจากปากทางเข้าหมู่บ้านน้อย ถึงวัดป่าพลับพลาชัย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2564 ]111
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปล้อง หมู่ 11 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.พ. 2564 ]101
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำสำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ 16 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 29 ม.ค. 2564 ]134
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงคุ้มหนองผักบุ้ง บ้านกุดคล้า หมู่ 3 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 29 ต.ค. 2563 ]164
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดคล้า หมู่ 3 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]200
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองน้ำขาว หมู่ 6 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ส.ค. 2563 ]156
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำสำลาย บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ส.ค. 2563 ]148
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกขยายอ่างซับพลู บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ค. 2563 ]229
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกฝายพ่อแก้ว บ้านหนองไผ่ หมู่ 7 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 24 มิ.ย. 2563 ]149
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 4 มิ.ย. 2563 ]181
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองน้ำขาว หมู่ 5 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังงหวัดนครราชสีมา [ 4 มิ.ย. 2563 ]167
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกตะกุด หมู่ 14 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 4 มิ.ย. 2563 ]165
 
หน้า 1|2|3|4|5