องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
เจตจำนงในการต่อต้านการทุตจิตของ อบต.ตะขบ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 3 มี.ค. 2564 ]198
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 2 ต.ค. 2563 ]240
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 2 ต.ค. 2563 ]125
4 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ต.ค. 2562 ]192
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]233
6 ประกาศ เรื่องมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 2 ต.ค. 2562 ]184
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 5 มิ.ย. 2562 ]195
8 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2562 ]237
9 มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 8 ม.ค. 2562 ]239
10 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ม.ค. 2561 ]281
11 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุตจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 1 พ.ค. 2560 ]194
12 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุตจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 1 พ.ค. 2560 ]190
13 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 27 ก.พ. 2557 ]187
14 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร [ 17 ก.พ. 2557 ]228
15 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุตจริตคอร์รัปชั่น [ 16 ม.ค. 2557 ]185