องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]40
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]41
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]41
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]41
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมาษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]38
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]79
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]80
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]75
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]102
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]80
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]75
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]92
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]74
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]135
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ต.ค. 2564 ]90
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]184
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]184
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]201
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สรข.1 [ 12 พ.ย. 2561 ]382