องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]23
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]25
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]25
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]39
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]23
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]20
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]38
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]22
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]58
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ต.ค. 2564 ]36
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]102
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]130
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]146
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สรข.1 [ 12 พ.ย. 2561 ]323