องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
แบบลงเบียนขอรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้พิการ
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะขบ