องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุวิชัย เกษียณพรมราช ถึงบ้านนายเจริญ ขอสีกลาง บ้านคลองน้ำขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุวิชัย เกษียณพรมราช ถึงบ้านนายเจริญ ขอสีกลาง บ้านคลองน้ำขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะขบ