องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้านถึงคุ้มหนองผักบุ้ง บ้านกุดคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้านถึงคุ้มหนองผักบุ้ง บ้านกุดคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะขบ