องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]0
2 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 2 ก.ค. 2563 ]0
3 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ [ 2 ก.ค. 2563 ]0
4 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 24 มิ.ย. 2563 ]1
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]1
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]1
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) [ 15 มิ.ย. 2563 ]3
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้านวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]5
9 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ [ 9 มิ.ย. 2563 ]3
10 การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง [ 9 มิ.ย. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8