องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลศูนย์ข้อมูลข่าวสารรอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]3
2 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ การดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(รอบ 1ต.ค.63ถึง31ธ.ค.63)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]8
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 16 ก.พ. 2564 ]9
4 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 16 ก.พ. 2564 ]8
5 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) [ 8 ก.พ. 2564 ]16
6 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 8 ก.พ. 2564 ]15
7 แจ้งเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]4
8 รายงานผลศูนย์ข้อมูลข่าวสารรอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]6
9 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 4 พ.ย. 2563 ]41
10 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10