องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลศูนย์ข้อมูลข่าวสารรอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]4
2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]11
3 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ การดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(รอบ 1ต.ค.63ถึง31ธ.ค.63)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]9
4 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 22 ก.พ. 2564 ]17
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 16 ก.พ. 2564 ]10
6 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 16 ก.พ. 2564 ]16
7 ขอเชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ "งดรับงดใช้" [ 29 ม.ค. 2564 ]22
8 ประกาศ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบใสสะอาด 2564" [ 29 ม.ค. 2564 ]19
9 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ม.ค. 2564 ]20
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ม.ค. 2564 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14