องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะขบ