องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งเวียนคำสั่งกำหนดงานและมอบหมายที่ความรับผิดชอบของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 22 มิ.ย. 2564 ]147
2 แจ้งเวียนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน [ 18 พ.ค. 2564 ]143
3 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 13 ก.พ. 2563 ]188
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 13 พ.ย. 2561 ]160
5 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 28 ธ.ค. 2555 ]141
6 การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2555 ]141