องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะขบ