องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี


รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะขบ