องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี


รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
รายรับจริงตามงบประมาณ
รายรับจริงตามงบประมาณ
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะขบ