องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี


งบการเงินประจำปี2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบการเงินประจำปี2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะขบ