องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี


งบการเงินประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบการเงินประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะขบ