องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
 


ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของ อบต.ตะขบ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ณ วัดธรรมจักรเสมาราม หมู่ที่ 3 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกนั่งสมาธิ กล่อม เกลาจิตใจ

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ลดภาวะโรคซึมเศร้า

3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน และฟื้นฟู สภาพจิตใจและร่างกายให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

2022-09-20
2022-09-09
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-19
2022-07-26
2022-06-27
2022-06-17
2022-05-31