องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
 


ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ อบต.ตะขบ จำนวน 22 หมู่บ้าน

2022-06-27
2022-06-17
2022-05-31
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-08
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23