องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน อบต.ตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ


สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

2022-06-27
2022-06-17
2022-05-31
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-08
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23