องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ


2022-06-27
2022-06-17
2022-05-31
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-08
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23