องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (การจัดดอกไม้สด)


โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (การจัดดอกไม้สด) เพื่อส่งเสริมฝห้ประชาชนมีความรู้ และนำความรู้ไปใช้เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว ณ  ศาลากลางน้ำวัดบ้านยางกระทุง หมู่ 2 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-27
2022-06-17
2022-05-31
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-08
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23