องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 ต.ค. 2560 ]222
2 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ อบต.ตะขบ [ 27 เม.ย. 2560 ]221
3 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2557 [ 13 มี.ค. 2560 ]222
4 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2557 [ 13 มี.ค. 2560 ]219