องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางกระทุง [ 14 ส.ค. 2561 ]271
72 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ี 2 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]157
73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทรงาม หมู่ 18 ตำบลตะขบ [ 6 ส.ค. 2561 ]278
74 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินสวัสดิการในปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ค. 2561 ]177
75 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]250
76 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2561 ]292
77 รับสมัครนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน [ 9 มี.ค. 2561 ]286
78 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]138
79 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.ตะขบ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]313
80 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.ตะขบ [ 24 ม.ค. 2561 ]388
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14