องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 8 มี.ค. 2562 ]57
52 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 8 มี.ค. 2562 ]52
53 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2562 ]278
54 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ตะขบ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]192
55 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเิรมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]51
56 รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ [ 1 ก.พ. 2562 ]177
57 รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 1 ก.พ. 2562 ]180
58 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 23 ม.ค. 2562 ]245
59 ประกาศ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 พ.ย. 2561 ]293
60 สรุปรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน [ 5 พ.ย. 2561 ]274
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14