องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
111 ประกาศใช้แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]311
112 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]309
113 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]309
114 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 4 ม.ค. 2560 ]288
115 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 4 ม.ค. 2560 ]290
116 แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]308
117 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]286
118 ประชาสัมพันธ์ "เผยแพร่ข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน" [ 18 ต.ค. 2559 ]300
119 องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร [ 17 ต.ค. 2559 ]333
120 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 ต.ค. 2559 ]251
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14