องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่้ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]239
102 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอันตรายจากพายุฤดูร้อน [ 27 มี.ค. 2560 ]266
103 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]269
104 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.พ. 2560 ]371
105 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอัคคีภัย และวาตภัย [ 15 ก.พ. 2560 ]258
106 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่้ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 14 ก.พ. 2560 ]261
107 กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2560 ]507
108 การชำระภาษีประจำปี [ 10 ม.ค. 2560 ]362
109 ประกาศมาตรการป้องกันอันตรายในช่วงฤดูหนาว [ 9 ม.ค. 2560 ]224
110 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 4 ม.ค. 2560 ]325
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14