องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 ม.ค. 2560 ]26
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 ม.ค. 2560 ]18
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2559 ]17
4 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 มิ.ย. 2559 ]21
5 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ม.ค. 2559 ]19
6 คำร้องทั่วไป [ 1 ม.ค. 2559 ]20
7 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 1 ม.ค. 2559 ]20
8 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป (ทางโทรศัพท์) [ 1 ม.ค. 2559 ]18