องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]7
2 รายงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]6
3 ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]18
4 รายงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]18
5 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]20
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) [ 8 มี.ค. 2564 ]20
7 ขอเชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ "งดรับงดใช้" [ 29 ม.ค. 2564 ]21
8 ประกาศ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบใสสะอาด 2564" [ 29 ม.ค. 2564 ]21
9 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ม.ค. 2564 ]20
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการทุจริต (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 21 ม.ค. 2564 ]20
 
หน้า 1|2|3