องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 24 ต.ค. 2562 ]40
2 ประกาศข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]154
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุตจริต 3 ปี (2562-2564) [ 6 ก.พ. 2561 ]198
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) [ 6 ก.พ. 2561 ]69
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 18 พ.ค. 2560 ]217
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 18 พ.ค. 2560 ]138
7 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ตะขบ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ม.ค. 2560 ]191
8 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]205
9 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ตะขบ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]188
10 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2559 [ 8 ต.ค. 2558 ]189