องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]3
2 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]3
3 แจ้งเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]4
4 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]23
5 รายงานการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]4
6 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 พ.ย. 2562 ]12
7 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 22 เม.ย. 2562 ]9
8 รายงานการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]4
9 ประกาศข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]183
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุตจริต 3 ปี (2562-2564) [ 6 ก.พ. 2561 ]219
 
หน้า 1|2