องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
เจตจำนงในการต่อต้านการทุตจิตของ อบต.ตะขบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 3 มี.ค. 2564 ]20
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 2 ต.ค. 2563 ]20
3 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ต.ค. 2562 ]20
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]19
5 ประกาศ เรื่องมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 2 ต.ค. 2562 ]19
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 5 มิ.ย. 2562 ]21
7 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2562 ]19
8 มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 8 ม.ค. 2562 ]19
9 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ม.ค. 2561 ]20
10 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุตจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 1 พ.ค. 2560 ]19
 
หน้า 1|2