องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 8 ส.ค. 2561 ]18
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 16 พ.ค. 2560 ]19
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 30 พ.ย. 2559 ]18
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 8 ก.ย. 2559 ]20
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 31 พ.ค. 2559 ]23