องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน [ 2 มิ.ย. 2563 ]19
2 คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]19
3 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 พ.ค. 2563 ]20
4 ประกาศข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]16
5 ประกาศข้อมูลสถิติผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]17