องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการควบคุมภายในองคต์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]6
2 ประกาศการกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของ อบต.ตะขบ [ 8 พ.ย. 2561 ]18
3 แบบรายงานการควบคุมภายใน อบต.ตะขบ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]18