องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]21
2 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]19
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]18
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]20
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]22
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]18
7 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]21
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]20
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]21
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3|4