องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]69
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]65
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]61
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]70
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]68
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]67
7 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]68
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]66
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ี 4 ครั้งที่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 14 ก.พ. 2562 ]178
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]67
 
หน้า 1|2|3