องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


การอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ


ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา