องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น