องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564


ในวัน พุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564