องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


สถานการณ์ปริมาณน้ำเขื่อนลำพระเพลิง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.