องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ณ วันที่่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.


มีปริมาณน้ำเก็บกักทั้งสิ้น 153 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น 98% ของความจุและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดคลองธรรมชาติลำพระเพลิง เผ้าระวังสถานณ์การน้ำ พร้อมเตรียมเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามข้อมูลข่าวสารจากกทางราชการอย่างใกล้ชิด